Lokalizacja

  1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM, ul. Struga 88
  2. XI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Radomiu, ul. 11 Listopada 27

Rok Budowy

2021/2022

Opis

W każdej z lokalizacji zbudowano po dwa biologiczne zbiorniki Climabox (łącznie cztery) o pojemności 1256 l każdy gromadzące wodę opadową z dachu odpowiednio szkoły (ok. 300 m3) i budynku administracyjnego domu pomocy społecznej (ok 180 m2). Zbiorniki, dzięki temu, że są szczelne, mogły być zbudowane bezpośrednio przy ścianach budynków – w ten sposób nie zagrażają fundamentom. Wykonane są z odpornego metalu połączonego z drewnianą obudową. Aby utrzymać ciężar maksymalnie wypełnionego zbiornika posadowione zostały na specjalnie wykonanym, betonowym fundamencie. Każdy zbiornik podzielony jest na dwie komory, w których znajduje się różnorodna roślinność, w tym rośliny wodne umieszczone na pływających wyspach. Nadmiar wody deszczowej odprowadzany jest systemem suchych koryt do niecek chłonnych obsadzonych roślinnością wilgociolubną. Stanowią one swoiste ogrody deszczowe w których rozwija się roślinność naturalna dla naszego regionu – czyli taka jaką można spotkać w siedliskach nie zmienionych przez człowieka. Zbiorniki, podobnie jak pozostałe małe BZI pełnią funkcję retencjonowania wody, zapewniają możliwość nawadniania roślin w okresie suszy oraz stanowią miejsce wypoczynku dla użytkowników obiektów, zarówno dzieci jak i dorosłych. Każdą z lokalizacji dopełniają tablice edukacyjne i tablice bezpieczeństwa.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM, ul. Struga 88

cbmd2

 

cbmd3

 

XI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Radomiu, ul. 11 Listopada 27

cbmd4

 

cbmd5