Lokalizacja

Skwer pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego i Sowińskiego

 

Rok Budowy

2021

Opis

Zakres wdrożenia obejmuje wykonanie trzech ogrodów deszczowych na terenie większego Zadania pt. „Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej poprzez budowę skweru wypoczynkowego – budowę utwardzeń terenu, budowę elementów małej architektury w miejscu publicznym oraz rozbudowę infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego i Sowińskiego i budowa miejsc postojowych przy ul. Miłej 24-26 i 29 oraz Sowińskiego 1”

Ogrody mają za zadanie przejąć i wykorzystać wodę opadową z przyległego placu w celu utrzymania posadzonych roślin.

Wykonano trzy niezależne Ogrody, w których wyznaczono trzy funkcjonalne strefy:

  • bagienną z okresowym zwierciadłem wody do 10 cm (strefa bez infiltracji wód deszczowych) i maksymalnym zwierciadłem do 30 cm
  • wilgotną z okresowym zwierciadłem wody do 20 cm (strefa z infiltracją wód deszczowych)
  • suchą niepokrytą zwierciadłem wody (strefa tranzytu wód deszczowych)

Powierzchnie ogrodów deszczowych to odpowiednio:

  • ogród deszczowy I - 31,2 m2 – ze strefą wilgotną
  • ogród deszczowy II - 94,1 m2 – ze strefami suchą i bagienną
  • ogród deszczowy III - 38,8 m2 – ze strefami: suchą, wilgotną i bagienną

Strefy suche i wilgotne wykonano jako przepuszczalne z możliwością infiltracji wody w grunt, strefę bagienną wykonano jako uszczelnioną. Strefy funcjonalne ogrodów zostały rozdzielone instalacją z gabionów wypełnionych kamieniem hydrotechnicznym. Zależnie od warunków wilgotnościowych danej strefy funkcjonalnej dobrano odpowiednie gatunki roślin. W celu stworzenia piętrowej kompozycji w doborze roślin kierowano się parametrami wysokościowymi. Wysokość posadzonych gatunków oscyluje od 20 cm do 150 cm.

 

pbprzed

Porównanie przed – po

pbpo