Lokalizacja

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 przy ul. Kolberga 5
  2. Radomskie Centrum Sportu, ul. Struga 63

 

Rok Budowy

2021

Opis


Inwestycja obejmuje montaż dwóch Zielonych Wiat Rowerowych, o wzmocnionej konstrukcji stalowej, pozwalającej na posadowienie Zielonego Dachu oraz Zielonej Ściany o wymiarach analogicznych jak wyżej opisane Zielone Wiaty Przystankowe. Wokół wiat ustawiono po 4 donice stalowo-drewniane, umożliwiające posadzenie roślin Zielonej Ściany oraz roślin towarzyszących. Wiaty zostały wyposażone w 4 stalowe stojaki typu U (każda), pozwalające na przechowanie pod nimi nawet 8 rowerów. Zielony Dach wyposażony w system retencjonowania wody opadowej stanowi ok. 10m2 powierzchni obsadzonej mieszanką rozchodników (sedum). Konstrukcja dachu została tak zaprojektowana, aby zatrzymać nawet 90% wody opadowej, którą wykorzystuje się do nawodnienia Dachu oraz roślinności posadzonej wokół konstrukcji wiaty. W normalnych warunkach użytkowania Wiaty nie potrzebują dodatkowego nawodnienia roślin. Za Wiatą Rowerową wykonano Zieloną Ścianę składającą się z gęsto posadzonych bluszczów irlandzkich. Donice boczne zostały obsadzone niższą roślinnością mrozoochronną.

Zieleń posadzona w obrębie konstrukcji umożliwia produkcję nawet 10kg tlenu rocznie. Stalowa konstrukcja obsadzona roślinnością pozwala na obniżenie temperatury wewnątrz wiaty nawet o 10*C względem temperatury zewnętrznej - stanowi to odpowiedź na występujące w przestrzeni miast tzw. wyspy ciepła. Konstrukcja Wiaty zapewnia ochronę ptaków - poprzez odpowiednie oznakowanie szyb i posadzone rośliny dochodzi do mniejszej ilości kolizji z wiatą.

Zielone Wiaty Rowerowe zostały wyposażone w gabloty informacyjne powieszone wewnątrz konstrukcji wiaty.

 

zwr1

Zielona Wiata Rowerowa – ul. Kolberga

 

zwrprzed

Porównanie przed – po

zwrpo

Zielona Wiata Rowerowa – ul. Struga (RCS)