Lokalizacja

2 Zielone Przystanki Autobusowe w rejonie ulic Struga/ Plac Jagielloński

 

Rok Budowy

2018

Opis

Zakres wdrożenia obejmuje montaż dwóch Zielonych Przystanków Autobusowych. Wykonano Wiaty o wzmocnionej konstrukcji stalowej pozwalającej na posadowienie Zielonego Dachu (ok. 10m2) oraz Zielonej Ściany (ok. 9 m2). Za wiatą, na szerokości ok. 420cm wykonano wkopaną donicę umożliwiającą posadzenie roślin Zielonej Ściany oraz roślin towarzyszących. Donica została wyposażona w zabezpieczenie w postaci stalowej kraty. Zapewniono system odwodnienia donicy za wiatą w postaci przelewu awaryjnego na przyległy pas zieleni. Wiaty zostały wyposażone w standardowe elementy wiaty przystankowej jak: ławka drewniana, podświetlana gablota na rozkłady jazdy oraz plakat informacyjny.

Zielony Dach wyposażony w system retencjonowania wody opadowej to 10 m2 powierzchni obsadzonej mieszanką rozchodników (sedum). Konstrukcja dachu została tak zaprojektowana, aby zatrzymać nawet 90% wody opadowej, którą wykorzystuje się do nawodnienia Dachu oraz roślinności posadzonej wokół konstrukcji wiaty. W normalnych warunkach (poza okresami letnich susz) użytkowania Wiaty nie potrzebują dodatkowego nawodnienia roślin.

Zieleń posadzona w obrębie konstrukcji umożliwia produkcję nawet 10kg tlenu rocznie. Stalowa konstrukcja obsadzona roślinnością pozwala na obniżenie temperatury wewnątrz wiaty nawet o 10*C względem temperatury zewnętrznej - stanowi to odpowiedź na występujące w przestrzeni miast tzw. wyspy ciepła. Konstrukcja Wiaty zapewnia ochronę ptaków - poprzez odpowiednie oznakowanie szyb i posadzone rośliny dochodzi do mniejszej ilości kolizji z wiatą.

Zielone Przystanki Autobusowe zostały wyposażone w gablotę informacyjną pozwalającą na umieszczenie plakatu informacyjnego pełniącego funkcję edukacyjną.

Wdrożenie to było pierwszym w zakresie tzw. “Małych elementów Błękitno-Zielonej Infrastruktury”. Stanowiło też wprowadzenie na rynek krajowy Produktu, który cieszy się co raz większą popularnością wśród miast i gmin na terenie całej Polski.

 

bzprzed

Porównanie przed – po

bzpo