Lokalizacja

Przedszkole Publiczne nr 4 przy ul. Kilińskiego 23

 

Rok Budowy

2021

Opis

Inwestycja obejmuje wykonanie obiektu małej architektury nazwanego CLIMABOX – ogrodu deszczowego z roślinnością hydrofitową, w modułowym zbiorniku wodnym z odpływem awaryjnym do kanalizacji deszczowej, pełniącego jednocześnie funkcję ławki. Ogród ma za zadanie przejąć i wykorzystać wodę opadową z części dachu budynku przedszkola o powierzchni ok. 82,6m2. Wody z dachu zbierane są za pomocą rynien, a następnie bezpośrednio odprowadzane do ogrodu deszczowego. Ogród wykonany w konstrukcji betonowej o objętości łącznej 1,60m3 został podzielony na 3 części:

  1. zbiornik prostokątny o pojemności 153 dm3 z układem warstw drenażowych, substratem, nasadzeniami roślin hydrofilnych i przelewem awaryjnym nad okalającym odwodnieni liniowym
  2. zbiornik prostokątny o pojemności 991 dm3 wypełniony wyłącznie wodą, z siatką stalową, matą kokosową, nasadzeniami roślin hydrofilnych i przelewem awaryjnym do pozostałych dwóch zbiorników
  3. zbiornik w kształcie litery L o pojemności 413 dm3, częściowo zamknięty, z funkcją ławki oraz ze stanowiskiem pompy skrzydełkowej i przelewem do okalającego odwodnienia liniowego.

Zbiornik I został obsadzony roślinami takimi jak:

  •  Krwawnica pospolita Lythrum salicaria
  • Mięta pieprzowa Mentha ×piperita

Zbiornik II został obsadzony roślinami takimi jak:

  • Kosaciec pospolity Iris pseudacorus
  • Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus
  • Jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum
  • Pałka wąskolistna Typha angustifolia

 

wbprzed

Porównanie przed – po

wbpo